Duck

Služby

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Interní audit

Outsourcing a co-sourcing interního auditu pro firmy, finanční sektor i veřejnou správu. Hodnocení kvality IA, školení, příprava programů a dokumentace.

Audity projektů, systémů, procesů, financí, IT. Vše podle Mezinárodních standardů.

Mám zájem

Vnitřní kontrolní systémy

Vyhodnocení efektivnosti stávajícího vnitřního kontrolního systému, příprava řídící dokumentace, analýza jednotlivých procesů, testování kontrol a audit VKS.

Mám zájem

Vnitřní kontrolní systémy

Pomoc při implementaci, úpravě a popisu, testování kontrol ve vašich procesech dle mezinárodních i lokálních rámců jako COSO 2013, Sarbanes Oxley, Solvency II, zákon č. 320/2001 Sb. …

Procesní a personální audit

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Procesní a personální audit

Zefektivnění procesů v organizaci, optimalizace organizační struktury, snížení personálních nákladů, zjednodušení prováděných aktivit a výrazné snížení byrokracie.

Nastavení systému odměňování, hodnocení zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců.

Mám zájem

Krizový management a interim řízení

Krátkodobé realizace plánů na ozdravení společnosti.

Kalkulace výrobků a služeb

Ocenění jednotlivých výrobků a služeb, pro kalkulaci používáme jako stěžejní metodu ABC/M (Activity Based Costing/Management).

Řízení rizik

Nastavení systému, analýza rizik, katalog rizik, plány na snižování rizik, vyhodnocování rizik, monitoring.

+420 607 583 435. Jste připraveni si nás najmout? máte dotaz?

Kontaktujte nás