Duck

Auditorské služby a poradenství

Pomáháme zefektivňovat a kontrolovat Vaše procesy pro Váš budoucí růst.

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Vnitřní kontrolní systémy

Pomoc při implementaci, úpravě a popisu, testování kontrol ve vašich procesech dle mezinárodních i lokálních rámců jako COSO 2013, Sarbanes Oxley, Solvency II, zákon č. 320/2001 Sb. …

Procesní a personální audit

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Krizový management a interim řízení

Jsou období, kdy je potřeba udělat nepopulární věci...

Kalkulace výrobků a služeb

Znát zisk a výnosnost jednotlivých výrobků, či služeb je velmi důležité.

Řízení rizik

Rizika jsou součástí každého podnikání. Jejich uvědomění, zhodnocení a řízení je součástí aktivního managementu společnosti.

+420 607 583 435. Chci více informací o službách Více informací

Naši klienti

Se společností DUCK Consulting spolupracujeme na vnitřním kontrolním systému a aktivitách interního auditu. Oceňujeme výbornou komunikaci a profesionalitu. Díky tomu se nám daří prosazování společných cílů.

Ing. Kateřina Špačková | tajemnice Fyziologického ústavu AV ČR

Společnost DUCK Consulting pro nás zpracovává projekty v oblastech procesního a personálního auditu. Jejich implementací se nám daří zvyšovat efektivitu a dosahovat viditelné úspory.

MUDr. Ladislav Václavec, MBA | ředitel Slezské nemocnice v Opavě

Duck consulting

Ing. Robert Kačer

Ing. Robert Kačer

jednatel společnosti

Ve všech našich činnostech se snažíme přinést vždy co nejvyšší přidanou hodnotu. Disponujeme dostatečným počtem špičkových odborníků v jednotlivých oblastech, kteří se Vám budou plně věnovat při uspokojování vašich potřeb.

LinkedIn
duckconsulting

Vždy klademe důraz na individuální potřeby klientů.

+420 607 583 435. Jste připraveni si nás najmout? máte dotaz?

Kontaktujte nás